MISبچه

مست باده عشق باشید سرخ سرخ

Thursday, March 29, 2007

به روز کردن

دوستی ایمیل زده که چرا به روز نمی شومگل در بر و

می در کف و

معشوق به کام است

و هر روزمان نوروز

چه مجال نوشتنملالی نیست جز دوری شماراستی, تا یادم نرفته است, سال نوتان مبارک و مست باده عشق باشید سرخ سرخ

Comments: Post a Comment
ایمیل

گالری عکس


سایتهای خبری


روز آنلاین
شرق آنلاین
آفتاب یزد
حیات نو
ایران امروز
بازتاب
امروز
ایران
B.B.C
جام جم
ایرنا
ایسنا
ایلنا
ایتنا
رادیو آلمان
رادیو فرانسه
رادیو فردا
ایران خبر

سایتهای ادبی


دیوان اشعار
احمد شاملو
سهراب سپهری
فریدون مشیری
فروغ فرخزاد
سخن
پندار
هفتان
شعر
باران
هارمونیک
سیما فیلم
ایران فیلم
سینما
30نما

لینک های دوستانمطالب اخیر