MISبچه

مست باده عشق باشید سرخ سرخ

Tuesday, October 24, 2006

از وبلاگ شهر من ام ای اس

این لاگ رو از وبلاگ شهر من ام ای اس اینجا کپی کردم. البته من فقط از اونهایی که خوشم اومد رو اینجا گذاشتم اگه میخواین همه رو بخونید به خود وبلاگ دوست خوب و همشهری عزیز - شهر من ام ای اس - برین اینهم اینک وبلاگ
در۱۵ سالگی آموختم که مادران ازهمه بهترمی دانندوگاهی اوقات هم پدران
در ۳۰ سالگی پی بردم که قدرت جاذبه مرد است وجاذبه قدرت زن می باشد
در۳۵ سالگی پی بردم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد بلکه چیزی است که خود می سازد
در۴۰ سالگی آموختم که رمز خوشبخت زیستن درآن نیست که کاری را دوست داریم انجام دهیم بلکه دراین است که کاری را که انجام میدهیم دوست بداریم
در۴۵سالگی یاد گرفتم که ۱۰ درصد اززندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و۹۰ درصد آن است که چگونه نسبت به اتفاقات واکنش نشان دهیم
در۵۵ سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغزگرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب
در۶۰ سالگی متوجه شدم بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثارهرگزنمی توان عشق ورزید
در۷۰ سالگی یاد گرفتم که زندگی مساله دراختیارگذاشتن کارتهای خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است
در۷۵ سالگی دانستم که انسان تا وقتی فکرمی کند نارس است به رشد وکمال خود ادامه می دهد وبه محض اینکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می شود

Comments: Post a Comment
ایمیل

گالری عکس


سایتهای خبری


روز آنلاین
شرق آنلاین
آفتاب یزد
حیات نو
ایران امروز
بازتاب
امروز
ایران
B.B.C
جام جم
ایرنا
ایسنا
ایلنا
ایتنا
رادیو آلمان
رادیو فرانسه
رادیو فردا
ایران خبر

سایتهای ادبی


دیوان اشعار
احمد شاملو
سهراب سپهری
فریدون مشیری
فروغ فرخزاد
سخن
پندار
هفتان
شعر
باران
هارمونیک
سیما فیلم
ایران فیلم
سینما
30نما

لینک های دوستانمطالب اخیر